ขั้นตอนง่ายๆ การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถ

แบตเตอรี่รถ

1. ต่อสายขั้วบวกเข้ากับแบตเตอรี่รถขั้วบวกของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่หมด (สายขั้วบวกจะเป็นสีแดง และปลายสายจะเป็นสีแดง)

2. นำปลายสายขั้วบวกอีกด้านต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถขั้วบวกของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่ใช้งานได้

3. นำปลายสายขั้วลบต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถขั้วลบของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่ใช้งานได้ (สายขั้วลบ จะเป็นสีดำ หรือสีเขียว)

4. ต่อสายแบตเตอรี่รถขั้วลบอีกข้างเข้ากับส่วนของรถยนต์คันที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ โดยต่อเข้ากับส่วนที่แข็ง และไม่ได้ทาสี ซึ่งส่วนมากจะเป็นน็อตของบล็อกเครื่องยนต์ ถ้าต่อเข้ากับส่วนของรถที่ทาสี , สกปรก หรือเปื้อนน้ำมัน การต่อพ่วงสายแบตเตอรี่รถจะไม่ได้ผล จะต้องหลีกเลี่ยงการต่อสายขั้วลบเส้นนี้เข้ากับแบตเตอรี่รถขั้วลบโดยตรงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการระเบิดให้น้อยที่สุด

ทำไมถึงต้องต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถตามขั้นตอนข้างต้น ?

ต่อสายพ่วงแบตตเตอรี่รถเส้นแรกต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่รถที่หมดก่อน เพราะถ้าปลายสายที่เหลือไปสัมผัสกับส่วนของรถที่เป็นโลหะก็จะไม่เกิดการจุดประกายไฟ หรือเกิดประกายไฟที่น้อยกว่า และขั้นตอนที่เหลือก็เป็นการต่อแบตเตอรี่รถที่ให้วงจรไฟสมบูรณ์น้อยที่สุดจนกว่าจะต่อสายกราวด์เส้นสุดท้าย แบตเตอรี่รถมีสายกราวด์ต่อเข้ากับแชสซีของรถอยู่แล้วดังนั้นการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถเส้นสุดท้ายเข้ากับส่วนที่เป็นโลหะของรถยนต์ก็เหมือนกับการต่อสายกราวด์ที่ขั้วแบตเตอรี่

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.