ความต้องการในการใช้บริการรับกำจัดขยะติดเชื้อ

รับกำจัดขยะติดเชื้อไม่ว่าคุณจะเปิดโรงพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป ร้านขายยา หรือห้องปฏิบัติการคุณต้องจัดการกับขยะทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงยาที่หมดอายุแล้วรับกำจัดขยะติดเชื้อถุงและขวดเล็กๆ ที่มียาพิษ ของเหลวที่หกรั่วไหล และเนื้อเยื่อหรือของเหลวในร่างกายที่ปนเปื้อนนอกจากนี้ ของเสียด้านการดูแลสุขภาพอาจรวมถึงของเสียที่ผลิตขึ้นในระหว่างขั้นตอนการรักษาพยาบาลที่ดำเนินการโดยผู้ป่วยที่ขยะทางการแพทย์ประมาณถือได้ว่ารับกำจัดขยะติดเชื้อ

เป็นอันตรายและอาจก่อให้รับกำจัดขยะติดเชื้อ

เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้หลากหลายการกำจัดของเสียจากยาและสารเคมีอื่นๆ เช่น ของเสียในห้องปฏิบัติการอาจเป็นปัญหาได้สูงขยะทางการแพทย์สามารถจำแนกได้ดังนี้ของเสียใดๆ ที่สงสัยว่ามีเชื้อโรคแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือเชื้อราในปริมาณหรือความเข้มข้นเพียงพอที่จะทำให้เกิดโรคได้รับกำจัดขยะติดเชื้อวัฒนธรรมและสต็อกของสารติดเชื้อจากการทำงานในห้องปฏิบัติการ ของเสียจากการผ่าตัดและการชันสูตรพลิกศพผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ของเสียจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อในหอผู้ป่วยแยกและสัตว์ที่ติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการประกอบด้วยเนื้อเยื่อ อวัยวะ ส่วนต่างๆ

ของร่างกายบริการรับกำจัดขยะติดเชื้อทารกในครรภ์และซากสัตว์ เลือด และของเหลวในร่างกาย ภายในหมวดหมู่นี้ อวัยวะของมนุษย์หรือสัตว์ที่รู้จักเรียกอีกอย่างว่าขยะทางกายวิภาคสิ่งเหล่านี้คือสิ่งของที่อาจทำให้เกิดบาดแผลหรือบาดแผลเจาะ รวมถึงเข็ม เข็มฉีดยาใต้ผิวหนัง มีดผ่าตัดและใบมีดอื่นๆ ไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม รายการดังกล่าวมักจะถือเป็นของเสียอันตรายอย่างสูงซึ่งรวมถึงยาที่หมดอายุรับกำจัดขยะติดเชื้อไม่ได้ใช้ หกและหรือปนเปื้อน ยาและวัคซีนที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปและจำเป็นต้องกำจัดอย่างเหมาะสมหมวดหมู่นี้ยังรวมถึงรายการที่ใช้แล้วทิ้งในการจัดการยา

เช่นรับกำจัดขยะติดเชื้อขวดหรือกล่องที่มีสารตกค้าง

รับกำจัดขยะติดเชื้อและขวดยาของเสียประเภทนี้มีอันตรายสูงและอาจมีคุณสมบัติในการกลายพันธุ์หรือเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงทั้งภายในโรงพยาบาลหรือการปฏิบัติและหลังการกำจัด ของเสียจากพันธุกรรมอาจรวมถึงยาบางชนิดที่ใช้ในเคมีบำบัดหรือของเหลวในร่างกายที่มีสารเคมีและสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างของเสียจากสารเคมีของเสียในหมวดนี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นของแข็ง

  • รับกำจัดขยะติดเชื้อของเหลว และก๊าซที่ถูกทิ้ง เช่น จากงานการวินิจฉัยและการทดลอง และจากการทำความสะอาด
  • การดูแลทำความสะอาดรับกำจัดขยะติดเชื้อและกระบวนการฆ่าเชื้อของเสียเคมีถือเป็นอันตราย ถ้าเป็นพิษ กัดกร่อน ติดไฟ

รับกำจัดขยะติดเชื้อหรือเกิดปฏิกิริยาในทางใดทางหนึ่งกากนิวเคลียร์ซึ่งรวมถึงวัสดุที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซที่ปนเปื้อนด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสี ผลิตขึ้นจากขั้นตอนต่างๆ เช่นรับกำจัดขยะติดเชื้อการวิเคราะห์ในหลอดทดลองของเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกาย การถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกายรับกำจัดขยะติดเชื้อและการแปลตำแหน่งของเนื้องอก ตลอดจนการสืบสวนและการรักษาต่างๆ

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.