วิธีการเลือกซื้อของที่ระลึกให้แก่ญาติผู้ใหญ่

เมื่อพูดถึงของขวัญหรือของที่ระลึก นั่นหมายถึงสิ่งของอันเป็นวัตถุที่เราจะมอบให้ใครคนหนึ่งเนื่องในโอกาสพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งของที่มีค่า มีความหมายและสามารถแทนความรู้สึกทางใจให้แก่กันได้ ผู้คนในสังคมจึงมีการมอบของที่ระลึกให้แก่กันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นการสร้างมิตรภาพไม่ว่าจะมากหรือน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคบหาสมาคมตามสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

tb

ความหมายที่แท้จริงของการให้ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ แต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วหลายพันปี การให้เพื่อสื่อสารถึงความต้องการสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลนั้นๆ เป็นทั้งการให้เพื่อสร้างมิตรภาพให้แน่นแฟ้นและในบางครั้งก็เป็นการให้เพื่อแทนคำขอโทษและคำขอบคุณต่างๆ ได้อีกมากมาย ดังนั้นของที่ระลึกจึงมีความหมายในด้านที่ดี เป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการเลือกซื้อของขวัญหรือของที่ระลึกให้แก่ญาติผู้ใหญ่นั้น เราอาจดูเหตุผลประกอบได้หลายๆ อย่าง และต่างจากการเลือกซื้อของขวัญให้กับคนวัยเดียวกัน
–    ไม่ซื้อสิ่งของที่ราคาสูงจนเกินควร ของขวัญหรือของที่ระลึกให้เจ้านายแม้ว่าสิ่งของที่ควรมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้อาวุโสกว่าควรจะมีความภูมิฐาน
-ไม่จำเป็นจะต้องหาแต่ข้าวของแพงๆ เพื่อนำมาเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก เพราะนอกเหนือจากปัจจัยในเรื่องเงินแล้ว หากผู้ใหญ่ที่เราต้องการจะมอบของขวัญหรือของที่ระลึกให้ด้วยความรัก ความเคารพนั้น เป็นผู้ค่อนข้างมีหน้ามีตาม มีผู้คนแวดล้อมในวงสังคมมาก การมอบของขวัญหรือของที่ระลึกที่ราคาแพงจนเกินควรให้ท่าน อาจทำให้เราถูกคนรอบข้างแอบครหานินทาเอาได้ ว่าต้องการประจบประแจงจนออกนอกหน้า ดังนั้นจึงควรหาของขวัญหรือของที่ระลึกที่ราคาแต่พองาม ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป เช่น ของใช้ ของแต่งบ้านที่ดูจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด

 

This entry was posted in สินค้า and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.