โลจิสติกส์และซัพพลายเชนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดเล็กหรือหมู่บ้านในชนบท ไม่มีความรู้ หรือไม่สามารถจัดการซัพพลายเชนที่ซับซ้อนตามขนาดและขอบเขตของผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในและต่างประเทศได้ด้วยตนเองพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อกับซัพพลายเออร์ ซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในภูมิภาคและต่างประเทศ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนความต้องการเพิ่มเติม

ได้แก่ กลไกการควบคุมสำหรับความสม่ำเสมอของคุณภาพ ความเสถียรของราคา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ ศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การสนับสนุนหลังการขาย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ การสนับสนุนทางการเงิน และการเข้าถึงวัสดุและตลาดส่งออกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน

การนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกันมาใช้ระหว่างบริษัท

เป็นวิธีการทำงานร่วมกันในแนวนอนระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการประหยัดจากขนาดและประสิทธิภาพ ยิ่งห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้มีการบูรณาการและใช้งานอย่างแข็งขันมากเท่าไร ก็ยิ่งสนับสนุนและส่งเสริมการนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกันมาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใช้ระหว่างบริษัทมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้ทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานสามารถเชื่อมต่อกับความร่วมมือ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้ายที่สุด แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมีปัญหาในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเหมาะสม พวกเขาจะต้องตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง หากได้รับการอนุมัติ

วัสดุจะย้ายไปอยู่ในคลังสินค้า ซัพพลายเออร์จะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังบริษัทตามจำนวนวัสดุที่จัดส่งแต่ก็ให้คุณค่ามากมายโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและควรดำเนินการในทุกระบบเศรษฐกิจสถานที่จัดซื้อได้รับข้อมูลและวัตถุดิบทั้งหมด โลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เหลือให้ทำตามที่ลูกค้าสั่งและรู้ว่าอะไรจำเป็น สถานที่จัดซื้อจะส่งข้อมูลทั้งหมดรวมถึงคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งมอบวัตถุดิบและสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังแผนกการผลิตเพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อซัพพลายเออร์ยอมรับและรับวัตถุดิบแล้ว

การจัดเก็บและจะจัดส่งให้กับลูกค้าในภายหลังหลังจากที่สินค้าสำเร็จรูป

วัสดุเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในการจัดเก็บจนกว่าฝ่ายผลิตจะเรียกออกมาเมื่อถึงเวลาผลิตสินค้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชนวัตถุดิบจะถูกเรียกไปยังฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น โลจิสติกส์และซัพพลายเชนผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่ลูกค้าสั่งผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่เคยซื้อจากซัพพลายเออร์ เมื่อการผลิตเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสินค้าคงคลังหรือการจัดเก็บ

และจะจัดส่งให้กับลูกค้าในภายหลังหลังจากที่สินค้าสำเร็จรูปถูกย้ายเข้าคลังสินค้าและเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้ว ทางสถานที่จัดส่งจะกำหนดวิธีการที่จะใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด บวกกับส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา กระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเมื่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดได้รับการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งใบแจ้งหนี้โดยระบุจำนวนสินค้าที่จัดส่ง เวลา วันที่ และผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.