vrf mitsubishi การปรับเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

เครื่องปรับอากาศแบบขยายตรงแบบทั่วไปไม่มีการปรับเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะโหลดของพื้นที่ การทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นแบบเปิด-ปิดอย่างง่าย vrf mitsubishi ทำให้ยากต่อการรักษาสภาพภายในอาคารที่ต้องการด้วยเทคโนโลยี Variable Refrigerant Flow ทำให้สามารถเชื่อมต่อ vrf mitsubishi หลายตัว

กับ Outdoor Unit เดียวได้ คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ vrf mitsubishi หรือ Digital Scroll คอมเพรสเซอร์นี้ลดความเร็วลงและด้วยเหตุนี้จึงใช้ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงจากการตั้งค่าอุณหภูมิห้องหรือจากปริมาณการทำงานของ Indoor Units ที่ลดลง vrf mitsubishi ทั้งแบบไร้ท่อและแบบใช้ท่อสามารถเชื่อมต่อกับสายสารทำความเย็นทั่วไปจาก Outdoor Unitsข้อได้เปรียบหลักของระบบประเภทนี้

vrf mitsubishi

สำหรับการเดินท่อสารทำความเย็นในอาคาร VRF Units สามารถทำงานได้

คือการประหยัดพลังงาน เนื่องจากภาระเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารทุกประเภทอยู่ที่จุดสูงสุดเพียง 1% ของเวลาทั้งหมด ระบบเวลาที่เหลือจึงจำเป็นต้องทำงานที่สภาวะโหลดชิ้นส่วน vrf mitsubishi ระบบที่ทำงานในสภาวะโหลดของชิ้นส่วนที่มีการประหยัดพลังงานตามสัดส่วนจะเป็นระบบที่ต้องการในการใช้งานเครื่องปรับอากาศเสมอ vrf mitsubishi ซึ่งเชื่อมต่อกับหน่วยในร่มแปดตัวจะใช้พลังงานประมาณร้อยละห้าสิบของพลังงานเต็มพิกัดหากจากแปดหน่วยมีเพียงสี่ยูนิตที่ทำงานในช่วงเวลาหนึ่งข้อดีอีกประการหนึ่งคือการใช้ Outdoor Unit ที่เล็กลงและพื้นที่ขั้นต่ำ

ที่จำเป็นสำหรับการเดินท่อสารทำความเย็นในอาคาร vrf mitsubishi สามารถทำงานได้ในโหมดการทำความร้อน/ ความเย็น หรือโหมดการทำความร้อนและความเย็นพร้อมกัน ระบบเหล่านี้มาพร้อมกับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน และง่ายต่อการใช้งานและใช้งานค่าบำรุงรักษาถูกกว่าระบบ vrf mitsubishi มาก การบำรุงรักษาตามปกติรวมถึงการเปลี่ยนไส้กรองและคอยล์ทำความสะอาด ปั๊มความร้อน VRF อาจทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำถึง -18°C แต่ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากที่อุณหภูมิต่ำเนื่องจากระบบ VRF ใช้คอมเพรสเซอร์แบบปรับความเร็วรอบได้

สามารถเพิ่มยูนิตในร่มเพิ่มเติมได้ สามารถติดตั้งยูนิตที่มีสไตล์

ซึ่งมีความสามารถในการมอดูเลตความจุกว้าง จึงสามารถรักษาการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำโดยทั่วไปภายใน ±1°F ด้วยการควบคุมอิสระและการตั้งค่าจุดในแต่ละโซนระบบประเภทนี้สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้องได้อย่างง่ายดายสามารถเพิ่มยูนิตในร่มเพิ่มเติมได้ vrf mitsubishi system สามารถติดตั้งยูนิตที่มีสไตล์และความจุต่างกันได้ตามการออกแบบภายใน ระบบโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพควบคุมแต่ละหน่วยเพื่อให้แต่ละคนมีสภาพแวดล้อมการทำงาน

หรือที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายสำหรับอาคารที่ต้องการการให้ความร้อนและความเย็นพร้อมกัน สามารถใช้ระบบ vrf mitsubishi การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้ ระบบเหล่านี้จะหมุนเวียนสารทำความเย็นระหว่างโซน โดยถ่ายเทความร้อนจากหน่วยภายในของโซนที่ถูกทำให้เย็นลงไปยังโซนที่กำลังได้รับความร้อน ผู้ผลิตแต่ละรายมีการออกแบบที่เป็นเอกสิทธิ์ของตนเอง แต่ส่วนใหญ่ใช้ระบบท่อสามระบบ ของเหลว การดูด vrf mitsubishi การระบายออกและการจัดเรียงวาล์วแบบพิเศษ

อ่านต่อ จำหน่าย ติดตั้ง วางระบบประหยัดพลังงาน vrf Mitsubishi http://www.persistence.co.th/

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.