inspection สำหรับวิศวกรการบินและอวกาศ

สาขาของ inspection (การทดสอบแบบไม่ทำลาย) และการตรวจสอบมีหลากหลาย มีวิธีการต่างๆที่พร้อมใช้งานสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องบิน ประสิทธิผลของวิธีการตรวจสอบ inspection โดยเฉพาะขึ้นอยู่กับทักษะประสบการณ์และการฝึกอบรมของบุคคลที่ใช้กระบวนการนี้ แต่ละกระบวนการมีประโยชน์อย่าง จำกัด ในฐานะเครื่องมือตรวจสอบโดยสามารถปรับให้เข้ากับส่วนประกอบเฉพาะที่จะตรวจสอบได้ บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องปรึกษาเครื่องบินหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจสอบ inspection ของผลิตภัณฑ์ของตน

การตรวจสอบ inspection โดยการจับกระจกหลังการเชื่อม

การตรวจสอบข้อต่อทั้งหมดอย่างรอบคอบด้วยแว่นขยายกำลังปานกลาง inspection หลังจากถอดเครื่องชั่งทั้งหมดออกครั้งแรกถือเป็นวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับได้สำหรับโครงสร้างที่ซ่อมแซมแล้ว การปฏิบัติในการเติมโครงสร้างท่อเหล็กด้วยน้ำมันลินซีดหรือน้ำมันปิโตรเลียมร้อนภายใต้ความกดดันเพื่อเคลือบผิวด้านในและยับยั้งการกัดกร่อนช่วยในการตรวจหารอยแตกของรอยเชื่อมเนื่องจากน้ำมันร้อนจะซึมผ่านรอยแตกที่มองไม่เห็นด้วยตา แนวทางปฏิบัตินี้แม้ว่าจะไม่สมเหตุสมผลในทุกกรณี แต่เป็นข้อเสนอแนะในกรณีที่วิศวกรการบินและอวกาศส่วนใหญ่ได้

การตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กสามารถใช้ได้กับวัสดุแม่เหล็กเท่านั้น คือเหล็กและเหล็กกล้า วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบเหล็กกล้าไร้สนิมหรือโครเมียมโครเมียมสูงและโลหะผสมแมงกานีสส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นแม่เหล็กได้ inspection วิธีนี้ประกอบด้วยการตรวจจับความไม่ต่อเนื่องเป็นหลัก (รอยแตกช่องว่างข้อบกพร่องหลุมหลุมใต้ผิวดิน ฯลฯ ) โดยการสะสมของอนุภาคแม่เหล็กบนความไม่ต่อเนื่องเมื่อชิ้นส่วนนั้นถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก

อนุภาคแม่เหล็กถูกนำไปใช้แบบแห้งเป็นผงหรือแขวนลอยในน้ำมันเบา

สำหรับการตรวจสอบแม่เหล็กที่สมบูรณ์ควรใช้ทั้งแบบวงกลมและตามยาว inspection การทำงานที่ไม่เหมาะสมของอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ผิดพลาดหรือโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอาจเป็นอันตรายต่อความสมควรเดินอากาศของชิ้นส่วนที่กำลังตรวจสอบ inspection นาทีเกิดอาร์กไฟฟ้าไหม้ระหว่างการตรวจสอบการทำให้เป็นแม่เหล็กแบบวงกลมเกิดขึ้นโดยการส่งกระแสไฟฟ้าโดยตรงผ่านบทความที่กำลังทดสอบหรือผ่านตัวนำกลางที่วางผ่านชิ้นส่วน

inspection คือที่ขนานกับการไหลของกระแส ตัวอย่างเช่นการทำให้เป็นแม่เหล็กกลมของแท่งเหล็กกลมจะเกิดขึ้นโดยการวางปลายของแท่งเหล็กไว้ระหว่างส่วนหัวของเครื่องตรวจสอบแม่เหล็กและส่งกระแสผ่านแท่ง อนุภาคแม่เหล็กที่ใช้ไม่ว่าจะในระหว่างหรือหลังการผ่านของกระแสหรือหลังจากการผ่านของกระแสในเหล็กกักเก็บแม่เหล็กจะเปิดเผยความไม่ต่อเนื่องขนานกับแกนของแท่งการดึงดูดตามแนวยาวจะเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งโดยวางชิ้นส่วนไว้ในสนามแม่เหล็กที่แรง เช่นศูนย์กลางของขดลวด ด้วยประการฉะนี้

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.