สร้างความรู้จักมักคุ้นพร้อมการทดลองการหาความรู้ ielts และความรู้ความเข้าใจขั้นต้น

IELTS เป็นอย่างไร

IELTS คือ การนับระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเพื่อผู้พอใจทั่วไป เป็นพิเศษผู้ที่พึงปรารถนาไป ศึกษาต่อ เรียนต่อ หรือไม่ก็รับการฝึกฝนในต่างบ้านต่างเมือง เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐฯ และผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นถิ่นกำเนิด ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศนิวซีแลนด์

IELTS ตรวจสอบอย่างไร

IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ความถนัด คือ การฟัง การกล่าว การอ่าน และ การนิพนธ์ ผู้สอบจะได้รับใบสาธยายผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ความสามารถ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแยกออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนกระทั่งระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความฉลาดความรอบรู้ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่าง เช่น

? ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการตรวจสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะเป็นผู้ที่มิ อาจจะใช้ภาษาอังกฤษได้เลย

? ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการตรวจสอบที่ได้แต้มในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่อาจจะ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีศักยภาพ

ในการสอบ IELTS แบบทดสอบจะแยกออกเป็น 2 แบบ คือ

? สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะสอบเพื่อจะนำผลไปลงสมัครเรียนต่อ

? สำหรับการฝึกฝน ผู้เข้ารับการตรวจสอบ

tutor

ทั้งสองชนิดจะได้รับแบบทดสอบที่ใช้ในการทดลองการรับฟังและ การบอกอย่างเดียวกัน ส่วนการทดลองการนิพนธ์พร้อมกับการอ่านจะใช้แบบทดสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามจุดหมายของผู้เข้ารองรับการทดลอง โดย http://www.thesmarttutor.com/ielts/

This entry was posted in การศึกษา and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.