รู้หรือไม่ ผู้พิการทางสายตาก็สามารถตรวจแบงค์ปลอมได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องตรวจแบงค์ปลอม

เครื่องตรวจแบงค์ปลอม

วันนี้ http://www.uni-smart.co.th/  จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆในการตรวจแบงค์ปลอมที่ผู้พิการทางสายตาก็สามารถที่จะทำได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องตรวจแบงค์ปลอมเลยค่ะ

เนื่องจากผู้พิการทางสายตา  เป็นผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น จึงทำให้ไม่สามารถที่ใช้วิธีการในการตรวจแบงค์ปลอมโดยวิธีการยกส่อง  หรือ พลิกเอียงได้  แต่ก็ยังคงมีอีกหนึ่งวิธีในการที่ผู้พิการทางสายตาจะสามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบหรือสังเกตแบงค์ปลอมได้ นั้นก็คือ  วิธีการสัมผัสแบงค์  นั้นเองค่ะ

โดยปกติแล้วผู้พิการทางสายตานั้น จะมีความคุ้นเคยกับการที่จะต้องสัมผัสกับตัวอักษร นั้นก็คือ สัมผัสตัวอักษรเบลล์อยู่เป็นประจำในทุกๆวัน จึงทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถที่จะสัมผัส หรือสังเกตความเหมือนหรือแตกต่างของแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงไม่ยากนัก  โดยตัวอักษรเบรลล์จะมีจุดทั้งหมด 6 จุด เรียงกันเป็น 2 แถวในแนวตั้ง นับจากด้านซ้าย จากบนลงล่าง เป็น 1-3 และด้านขวา จากบนลงล่าง เป็น 4-6 โดยใช้การมีจุดและไม่มีจุดเป็นรหัส กล่าวคือวงกลมทึบ ● หมายถึงจุดนูน และวงกลมโปร่ง ○ หมายถึงจุดที่ไม่ใช้ วิธีนี้สามารถทำได้ถึง 63 ตัวอักษร (มาจาก (2^6) -1) การกำหนดรหัสตัวอักษร 10 ตัวแรก A-J จะใช้จุด 1 2 4 และ 5 สลับกันไป 10 ตัวต่อมา K-T จะเติมจุดที่ 3 ลงไปในอักษร 10 ตัวแรก และ 5 ตัวสุดท้าย (ไม่นับ W เพราะ ณ เวลานั้นภาษาฝรั่งเศสไม่ใช้ W) เติมจุดที่ 3 และ 6 ลงไปในอักษร 5 ตัวแรก

และประกอบกับขนาดธนบัตรที่มีความยาวแตกต่างกัน และลายดุนนูนซึ่งเป็น สัญลักษณ์มาจากอักษรเบรลล์ อยู่บริเวณมุมล่างด้านขวาของธนบัตรทุกชนิด ราคา  จึงทำให้ผู้ที่มีความพิการทางสายตาสามารถที่จะสัมผัสและรับรู้ได้ว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือป่าว นั้นเองค่ะ

This entry was posted in สินค้า and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.