ระบบการทำงานของมิเตอร์น้ำ

%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3

 

ระบบการทำงานของ มิเตอร์น้ำ หรือมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์ของมิเตอร์น้ำเป็นระบบกลไกลพื้นฐานธรรมดา ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ความผิดพลาดเกิดจากระบบไฟฟ้า การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหันเมื่อมีน้ำไหลผ่านก็จะให้ใบพัดหมุนตามทิศทาง และปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านจากใบพัด ซึ่งติดตั้งไว้กับระบบเฟืองทดต่อไปยังแกนหมุนตัวเลข ตัวเลขที่หน้าปัดจึงขับเคลื่อนโดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านใบพัดนั่นเอง ที่หน้าปัทม์ของมิเตอร์น้ำจะมีช่องแสดงตัวเลขซึ่งมีสองสี สีแดงจะมีอยู่สามหลัก เป็นตัวแสดงจำนวนลิตร หลักแรกจึงเป็นหลักหน่วย หลักที่สองเป็นหลักสิบ หลักที่สามเป็นหลักร้อย เมื่อตัวเลขขึ้นถึงหลักร้อยที่ 999 ลิตร จะทดต่อไปที่ตัวเลขซึ่งมีสีดำ หมายถึง จำนวนลูกบาศก์เมตร คือ ใน 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ1,000 ลิตร ความเที่ยงตรงของมาตรก็ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงาน ชั่ง ตวง วัด ของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีหนังสือรับรองความเที่ยงตรงทุกตัว

ชนิดติดตั้งแนวนอน

มิเตอร์น้ำระบบเฟืองจักรชั้นเดียว  การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหัน เมื่อมีน้ำไหลผ่านใบพัดจะหมุนตามทิศทางการไหล ซึ่งปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านใบพัดจะทำให้แกนหมุนเกิดการหมุน และส่งผลให้เฟืองจักรและแกนหมุนตัวเลขมีการขับเคลื่อนตามไปด้วย

มิเตอร์น้ำระบบแม่เหล็กสองชั้น  มาตรวัดน้ำชนิดนี้จะมีสองชั้นแยกกัน และจะมีชิ้นส่วนหลักสองชิ้นซึ่งแยกกันเป็นอิสระ คือ เครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขของปริมาตรน้ำ และห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่านจะอาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กในการขับเคลื่อนชุดเครื่องบันทึก ในชุดเครื่องบันทึกให้หมุนตามซึ่งจะไปขับส่วนที่แสดงตัวเลขอีกทีหนึ่ง ทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ชนิดติดตั้งแนวตั้ง

มิเตอร์น้ำชนิดนี้ อาศัยหลักการทำงานด้วยระบบลูกสูบ โดยมีแม่เหล็กติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายแกน ซึ่งจะไปบังคับให้แม่เหล็กในส่วนแสดงตัวเลขให้หมุนตาม โดยในส่วนวัดปริมาตรน้ำ จะมีเพียงส่วนลูกสูบเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่ได้

This entry was posted in สินค้า and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.